ANUNT CONCURS – ingrijitor WC-public , durata nedeterminata

Categorie: Concursuri
Publicat: Luni, 01 Iulie 2019 08:30
Scris de Primaria Alesd

1.   ORASUL ALESD, cu sediul in Alesd, Bobalna nr.3, jud. Bihor organizeaza concurs pentru un post vacant personal contractual de ingrijitor WC-public , durata nedeterminata, in data de 29.07.2019.

a.   probele stabilite pentru concurs: probă scrisă şi interviu

b.   condiţii de desfăşurare a concursului:

-      data până la care se depun dosarele de înscriere: in termen de 10 zile lucratoare de la afisare;

-      probele de concurs se vor organiza în cadrul Primăriei oraşului Aleşd: - proba scrisă va avea loc în data de 29.07.2019, ora 1000

            -proba interviu se va stabili ulterior

2.    Conditii de participare

-candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale, prevazute de art.3 din HG.286/2011, modificata de HG1027/2014;

-studii generale

 

 

3.   Informatii suplimentare la tel. 0259342547.