Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Afișare # 
Titlu Autor Accesări
HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 inclusiv, cele datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrati Scris de Primaria Alesd 4710
HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu numărul topografic 1261/2 Aleșd Scris de Primaria Alesd 5073
HOTĂRÂRE privind aprobarea în principiu a ajustării preţului la apa potabilă şi a tarifului la canalizare-epurare Scris de Primaria Alesd 4982
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării poziției nr. 21 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd Scris de Primaria Alesd 4915
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2019 Scris de Primaria Alesd 4648
HOTĂRÂRE privind stabilirea coeficienților pentru funcția publică de conducere de director executiv grad I și II din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd Scris de Primaria Alesd 4779
HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd Scris de Primaria Alesd 3386
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei PUZ: „Schimbarea categoriei de folosință a terenului, eliminarea interdicției temporare de construire și întocmirea documentației geotehnică pentru mobilarea și stabilizarea întregului versant” Scris de Primaria Alesd 2597
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8767 din 27.10.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 272/01.10.2009 și 410/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și d-ul Botnaru Slavian, reprezentant legal al C.M Scris de Primaria Alesd 2476
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 9255 din 16.11.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 275/01.10.2009 și 413/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și d-na Horgoș Gabriela, reprezentant legal al C.M Scris de Primaria Alesd 2341
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8798 din 28.10.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 270/01.10.2009 și 408/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și d-na Jarca Valeria, reprezentant legal al C.M.I Scris de Primaria Alesd 2145
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8765 din 27.10.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 271/01.10.2009 și 409/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și d-ul Herman Francisc, reprezentant legal al C.M Scris de Primaria Alesd 2079
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 9256 din 16.11.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 277/01.10.2009 și 415/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și d-na Porcolab Crina, reprezentant legal al C.M. Scris de Primaria Alesd 1973
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 9252 din 16.11.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 274/01.10.2009 și 412/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și d-na Chiș Emilia Lucia, reprezentant legal al C Scris de Primaria Alesd 1912
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 9254 din 16.11.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 269/01.10.2009 și 407/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și și d-na Pantea Elena, reprezentant legal al C.M Scris de Primaria Alesd 1808
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8766 din 27.10.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 273/01.10.2009 și 411/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și d-ul Alexa Ioan, reprezentant legal al SC Alexa Scris de Primaria Alesd 1707
ALEGERI LOCALE 2020
STARE DE URGENTA ROMANIA
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login