Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

A N U N T Nr. 4974 din 28.04.2010

Primarul orasului Alesd, în temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, a initiat urmatorul proiect:

 “Proiect de hotarâre privind aprobarea unor reglementari referitoare la activitatea transportului de persoane, marfuri sau bunuri în regim de taxi si a activitatii de dispecerat taxi pe raza orasului Alesd ”.

 Proiectul de hotarâre va fi dezbatut în sedinta publica, potrivit legii.

Orice persoana interesata, precum si asociatiile de afaceri si alte asociatii legal constituite sunt invitate sa depuna în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarâre, la secretariatul Primariei, în termen de 10 zile de la publicarea documentatiei, respectiv pâna la data de 10 mai 2010.

Proiectul de hotarâre, însotit de expunerea de motive, poate fi studiat si la avizierul Primariei orasului Alesd sau pe site-ul institutiei www.alesd-bihor.ro la sectiunea dezbateri publice.

Dezbaterea publica va avea loc în data de 11.05.2010, începând cu orele 12.00.

 

Primarul orasului Alesd
Tipter Zeno

 

Daca doresti sa descarci acest document CLICK AICI

 

 REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi şi a activităţii de dispecerat taxi pe raza orasului Aleşd

 Daca doresti sa descarci acest document CLICK AICI

 

REGULAMENT de acordare, atribuire si eliberare a autorizatiilor de transport in regim de taxi, a autorizatiilor taxi si a autorizatiilor de dispecerat taxi:

Primarul orasului Alesd, în temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, a initiat urmatorul proiect:

 “Proiect de hotarâre privind aprobarea unor reglementari referitoare la activitatea transportului de persoane, marfuri sau bunuri în regim de taxi si a activitatii de dispecerat taxi pe raza orasului Alesd ”.

 Proiectul de hotarâre va fi dezbatut în sedinta publica, potrivit legii.

Orice persoana interesata, precum si asociatiile de afaceri si alte asociatii legal constituite sunt invitate sa depuna în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarâre, la secretariatul Primariei, în termen de 10 zile de la publicarea documentatiei, respectiv pâna la data de 10 mai 2010.

Proiectul de hotarâre, însotit de expunerea de motive, poate fi studiat si la avizierul Primariei orasului Alesd sau pe site-ul institutiei www.alesd-bihor.ro la sectiunea dezbateri publice.

Dezbaterea publica va avea loc în data de 11.05.2010, începând cu orele 12.00.

 

Primarul orasului Alesd
Tipter Zeno

 

Daca doresti sa descarci acest document CLICK AICI

 

 REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi şi a activităţii de dispecerat taxi pe raza orasului Aleşd

 Daca doresti sa descarci acest document CLICK AICI

 

REGULAMENT de acordare, atribuire si eliberare a autorizatiilor de transport in regim de taxi, a autorizatiilor taxi si a autorizatiilor de dispecerat taxi:

anexa1

anexa2

 

anexa3

 

anexa4

 

anexa5

 

anexa6

 

anexa7

 

 

anexa8

 

anexa9

anexa10

 

anexa11

 

anexa12

 

anexa14

 

 

anexa15

 

| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login