Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Afișare # 
Titlu Autor Accesări
ANUNT: REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN ORAȘUL ALEȘD Scris de Primaria Alesd 4241
ANUNT: REGULAMENT PRIVIND REPARTIZAREA ȘI ÎNCHIRIEREA LOCUINȚELOR DE SERVICIU CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Scris de Primaria Alesd 8063
ANUNT: dezbatere Impozite si taxe pentru anul 2023 Scris de Primaria Alesd 9379
ANUNT: Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a ajustarii la apa potabila si a tarifului la canalizare-epurare Scris de Primaria Alesd 8228
ANUNT: Reglementare urbanistică Scris de Primaria Alesd 9601
Bugetul local al Orasului Alesd pe anul 2022 Scris de Primaria Alesd 10680
ANUNT: Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Orasului Alesd pentru anul 2022 Scris de Primaria Alesd 9502
Anunt: Regulament privind obligatiile si responsabilitatile care revin institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice, precum si cetatenilor, pentru buna gospodarire a orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 8626
ANUNT: Primaria orasului Alesd invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile si fundatiile constituite conform legii, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru domeniile: cult Scris de Primaria Alesd 14010
ANUNT: Revizuirea zonarii fiscale a orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 15057
ANUNT: Aprobarea taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice din piata agroalimentara Alesd pentru 2022 Scris de Primaria Alesd 14866
ANUNT: Aprobarea strategiei integrate de dezvoltare urbana a orasului Alesd pentru perioada 2021-2030 Scris de Primaria Alesd 15979
ANUNT: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL ORAŞULUI ALEŞD PENTRU ANUL 2021 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2022-2024 Scris de Primaria Alesd 21245
ANUNT: Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 Scris de Primaria Alesd 21700
ANUNT: organizeazare in data de 11.02.2021, ora 13:00, la sediul sau din Orasul Alesd, str. Bobalna, nr. 3, licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor disponibile din incinta Pietei Agroalimentare Alesd Scris de Primaria Alesd 16439
ANUNT: documentatie referitoare la Aprobarea taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice din piata agroalimentara Alesd pentru anul 2021 Scris de Primaria Alesd 19022
ANUNT: Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au încheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare Scris de Primaria Alesd 18515
ANUNT: Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 Scris de Primaria Alesd 39552
MINUTA SEDINTEI DE DEZBATERE PUBLICA ORGANIZATA DE PRIMARIA ORASULUI ALESD PE MARGINEA PROIECTULUI: "REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE, MĂRFURI SAU BUNURI ÎN REGIM TAXI, ŞI A SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE ÎNCH Scris de Primaria Alesd 30453
ANUNT - Regulament privind organizarea si desfasurarea transportului de persoane, marfuri sau bunuri in regim taxi, si a serviciului de transport in regim de inchiriere pe raza Orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 32042
ANUNT - Proiect al bugetului general al Orașului Aleșd pentru anul 2020 Scris de Primaria Alesd 36231
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor pentru beneficiarii serviciului de salubrizare. Scris de Primaria Alesd 35161
ANUNT - privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta urmatorul act normativ : Aprobare taxe piata 2020 Scris de Primaria Alesd 40558
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a ajustarii pretului la apa potabila si a tarifului la canalizare-epurare Scris de Primaria Alesd 38279
ANUNT -Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului General al Orasului Alesd pe anul 2019 Scris de Primaria Alesd 42476
ANUNT - Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 Scris de Primaria Alesd 43559
ANUNT - Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 Scris de Primaria Alesd 43219
ANUNT - Dezbatere publica Majorare preturi la serviciile de salubritate Scris de Primaria Alesd 43661
ANUNT - Regulament privind stabilirea criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 40073
ANUNT - Regulament privind organizarea si functionarea serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din orasul Alesd Scris de Primaria Alesd 39066
ANUNT - Proiect de hotarare pentru completarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a orasului Alesd pe perioada 2014 - 2020 Scris de Primaria Alesd 37643
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 Scris de Primaria Alesd 39999
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului General al Orașului Aleșd pe anul 2018 Scris de Primaria Alesd 34645
MINUTA DEZBATERII PUBLICE DIN 19.01.2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PARCARILOR PUBLICE CU PLATA SAU DE RESEDINTA AFLATE PE RAZA ORASULUI ALESD Scris de Primaria Alesd 32409
Anunt dezbatere publica Regulament parcari Primaria orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 37925
ANUNT - Actualizarea strategiei de dezvoltare a orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 38920
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice cu plata sau de resedinta aflate pe raza orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 34425
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice cu plata sau de resedinta aflate pe raza orasului Alesd (2) Scris de Primaria Alesd 30960
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de mobilitate urbana durabila 2017-2032 pentru orasul Alesd Scris de Primaria Alesd 35093
ANUNT - privind modificari si completari "Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al orasului Alesd, judetul Bihor" Scris de Primaria Alesd 32895
ANUNT - privind modificari si completari "Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de impunere pentru mijloacele de transport hibride incepand cu anul fiscal 2018" Scris de Primaria Alesd 31434
ANUNT - privind modificari si completari "Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018" Scris de Primaria Alesd 33724
ANUNT - Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare al orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 34936
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea “Strategiei de eficienta energetica a orasului Alesd, judetul Bihor, pentru perioada 2017 - 2023” Scris de Primaria Alesd 34592
ANUNT - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru de administrare a terenurilor de sport aferente în administrarea unităților de învățământ-inițiator dl. consilier Mănoiu Cătălin Scris de Primaria Alesd 30943
ANUNT: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Orașului Aleșd pe anul 2017 Scris de Primaria Alesd 41567
ANUNT: Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a modificării prețului la apa potabilă și la canalizare-epurare Scris de Primaria Alesd 41633
ANUNT: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Pietei Agroalimentare si a pietei de animale Scris de Primaria Alesd 39925
ANUNT: Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017 Scris de Primaria Alesd 43794
A N U N Ţ : Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a modelului contractului de prestare a serviciului... Scris de Primaria Alesd 38243
A N U N Ţ : Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind administrarea parcarilor cu plata din orasul Alesd Scris de Primaria Alesd 43289
A N U N Ţ : Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL 99/29.10.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 Scris de Primaria Alesd 45116
A N U N Ţ : Proiect privind bugetul general al orasului Alesd pe 2016 Scris de Primaria Alesd 47887
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare, a caietului de sarcini al serviciului de salubrizare si a contractului de prestare a serviciului de salubrizare pe raza unitatii administrativ teritoriale Alesd Scris de Primaria Alesd 37852
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 Scris de Primaria Alesd 47452
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine publică și gospodărire a orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 47435
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 111/2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015 Scris de Primaria Alesd 48548
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2015 Scris de Primaria Alesd 53246
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015 Scris de Primaria Alesd 53928
ANUNT Apa canal Scris de Primaria Alesd 55540
ANUNT Salubrizare Scris de Primaria Alesd 56214
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2014 Scris de Primaria Alesd 57047
ANUNT: Strategie de Dezvoltare 2014 Scris de Primaria Alesd 57086
A N U N Ţ Nr. 4896 din 06.05.2011 Scris de Primaria Alesd 54033
ANUNT PRETURI APA Scris de Primaria Alesd 57098
Anunt tarife salubritate Scris de Primaria Alesd 57208
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2013 Scris de Primaria Alesd 56129
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea i mpozitelor şi taxelor locale pe anul 201 4 Scris de Primaria Alesd 57731
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic General al oraşului Aleşd 2011 Scris de Primaria Alesd 51394
A N U N Ţ Noiembrie 2010 Scris de Primaria Alesd 46537
ANUNT TARIFE SALUBRITATE (2010) Scris de Primaria Alesd 46105
A N U N T Nr. 5928 din 17.05.2010 Scris de Primaria Alesd 44828
A N U N T Nr. 4954 din 26.04.2010 Scris de Primaria Alesd 44052
A N U N T Nr. 4974 din 28.04.2010 Scris de Primaria Alesd 47477
PROCES VERBAL DE AFIŞARE 17.11.2010 Scris de Primaria Alesd 47805