Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Rapoarte si studii

Raport audit 2023.pdf

Raport activitate primarie 2023.pdf

Raport activitate primar 2022

Raport activitate primarie pe anul 2021

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2021.pdf

Raport Lg. 52 2020.pdf

Raport audit 2020.pdf

Raport activitate primar pe anul  2020.docx

Raport audit 2019.pdf

Carta auditului public.pdf


Daca documentul nu se vede , descarca acest document DESCARCA AICI

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018

 

 

 Numele autorităţii sau instituţiei publice: Primăria oraşului Aleşd

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1.Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2018

A1

5

2.Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

7

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

  1. pe site-ul propriu

A2_1

     7

  1. prin afisare la sediul propriu

A2_2

        7

      c.   prin mass-media

A2_3

 

3.Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

         -

Din care, solicitate de:

     a. persoane fizice

A3_1 

-

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite

A3_2 

-

4.Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

-

5.Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

                  -

6.Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

1

7.Numărul total al recomandarilor primite

A7

-

8.Numarul totalal recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

-

9.Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

A9

-

10.Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2018 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

-

B. Procesul de luare a deciziilor

1.Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

B1

19

2.Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

               a. afişare la sediul propriu

B2_1

19

               b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

19

               c. mass-media

B2_3

 

3.Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)              

B3

30

4.Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

17

5.Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

-

6.Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

-

7.Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:

               a. informaţii exceptate

B7_1

-

               b. vot secret

B7_2

-

               c.alte motive (care ?)

 

 

 

B7_3

-

8.Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

19

9.Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

B9

19

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 2018

1.Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

               a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

-

                b. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

-

                c. în curs de soluţionare

C1_3

-

       

 

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login