Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Afișare # 
Titlu Autor Accesări
ANUNT: REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN ORAȘUL ALEȘD Scris de Primaria Alesd 4301
ANUNT: REGULAMENT PRIVIND REPARTIZAREA ȘI ÎNCHIRIEREA LOCUINȚELOR DE SERVICIU CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Scris de Primaria Alesd 8151
ANUNT: dezbatere Impozite si taxe pentru anul 2023 Scris de Primaria Alesd 9468
ANUNT: Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a ajustarii la apa potabila si a tarifului la canalizare-epurare Scris de Primaria Alesd 8284
ANUNT: Reglementare urbanistică Scris de Primaria Alesd 9645
Bugetul local al Orasului Alesd pe anul 2022 Scris de Primaria Alesd 10750
ANUNT: Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al Orasului Alesd pentru anul 2022 Scris de Primaria Alesd 9521
Anunt: Regulament privind obligatiile si responsabilitatile care revin institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice, precum si cetatenilor, pentru buna gospodarire a orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 8647
ANUNT: Primaria orasului Alesd invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile si fundatiile constituite conform legii, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru domeniile: cult Scris de Primaria Alesd 14035
ANUNT: Revizuirea zonarii fiscale a orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 15082
ANUNT: Aprobarea taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice din piata agroalimentara Alesd pentru 2022 Scris de Primaria Alesd 14906
ANUNT: Aprobarea strategiei integrate de dezvoltare urbana a orasului Alesd pentru perioada 2021-2030 Scris de Primaria Alesd 16019
ANUNT: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL ORAŞULUI ALEŞD PENTRU ANUL 2021 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2022-2024 Scris de Primaria Alesd 21283
ANUNT: Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 Scris de Primaria Alesd 21737
ANUNT: organizeazare in data de 11.02.2021, ora 13:00, la sediul sau din Orasul Alesd, str. Bobalna, nr. 3, licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor disponibile din incinta Pietei Agroalimentare Alesd Scris de Primaria Alesd 16474
ANUNT: documentatie referitoare la Aprobarea taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice din piata agroalimentara Alesd pentru anul 2021 Scris de Primaria Alesd 19049
ANUNT: Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au încheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare Scris de Primaria Alesd 18547
ANUNT: Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 Scris de Primaria Alesd 39585
MINUTA SEDINTEI DE DEZBATERE PUBLICA ORGANIZATA DE PRIMARIA ORASULUI ALESD PE MARGINEA PROIECTULUI: "REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE, MĂRFURI SAU BUNURI ÎN REGIM TAXI, ŞI A SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE ÎNCH Scris de Primaria Alesd 30485
ANUNT - Regulament privind organizarea si desfasurarea transportului de persoane, marfuri sau bunuri in regim taxi, si a serviciului de transport in regim de inchiriere pe raza Orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 32076
ANUNT - Proiect al bugetului general al Orașului Aleșd pentru anul 2020 Scris de Primaria Alesd 36268
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor pentru beneficiarii serviciului de salubrizare. Scris de Primaria Alesd 35183
ANUNT - privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta urmatorul act normativ : Aprobare taxe piata 2020 Scris de Primaria Alesd 40591
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a ajustarii pretului la apa potabila si a tarifului la canalizare-epurare Scris de Primaria Alesd 38308
ANUNT -Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului General al Orasului Alesd pe anul 2019 Scris de Primaria Alesd 42519
ANUNT - Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 Scris de Primaria Alesd 43598
ANUNT - Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 Scris de Primaria Alesd 43251
ANUNT - Dezbatere publica Majorare preturi la serviciile de salubritate Scris de Primaria Alesd 43687
ANUNT - Regulament privind stabilirea criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 40109
ANUNT - Regulament privind organizarea si functionarea serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din orasul Alesd Scris de Primaria Alesd 39105
ANUNT - Proiect de hotarare pentru completarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a orasului Alesd pe perioada 2014 - 2020 Scris de Primaria Alesd 37677
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 Scris de Primaria Alesd 40042
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului General al Orașului Aleșd pe anul 2018 Scris de Primaria Alesd 34688
MINUTA DEZBATERII PUBLICE DIN 19.01.2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PARCARILOR PUBLICE CU PLATA SAU DE RESEDINTA AFLATE PE RAZA ORASULUI ALESD Scris de Primaria Alesd 32447
Anunt dezbatere publica Regulament parcari Primaria orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 37967
ANUNT - Actualizarea strategiei de dezvoltare a orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 38959
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice cu plata sau de resedinta aflate pe raza orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 34466
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice cu plata sau de resedinta aflate pe raza orasului Alesd (2) Scris de Primaria Alesd 31007
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de mobilitate urbana durabila 2017-2032 pentru orasul Alesd Scris de Primaria Alesd 35125
ANUNT - privind modificari si completari "Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al orasului Alesd, judetul Bihor" Scris de Primaria Alesd 32935
ANUNT - privind modificari si completari "Proiect de hotarare privind aprobarea cotei de impunere pentru mijloacele de transport hibride incepand cu anul fiscal 2018" Scris de Primaria Alesd 31471
ANUNT - privind modificari si completari "Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018" Scris de Primaria Alesd 33756
ANUNT - Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare al orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 34976
ANUNT - Proiect de hotarare privind aprobarea “Strategiei de eficienta energetica a orasului Alesd, judetul Bihor, pentru perioada 2017 - 2023” Scris de Primaria Alesd 34622
ANUNT - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru de administrare a terenurilor de sport aferente în administrarea unităților de învățământ-inițiator dl. consilier Mănoiu Cătălin Scris de Primaria Alesd 30978
ANUNT: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Orașului Aleșd pe anul 2017 Scris de Primaria Alesd 41603
ANUNT: Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a modificării prețului la apa potabilă și la canalizare-epurare Scris de Primaria Alesd 41669
ANUNT: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Pietei Agroalimentare si a pietei de animale Scris de Primaria Alesd 39964
ANUNT: Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017 Scris de Primaria Alesd 43844
A N U N Ţ : Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si a modelului contractului de prestare a serviciului... Scris de Primaria Alesd 38281
A N U N Ţ : Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind administrarea parcarilor cu plata din orasul Alesd Scris de Primaria Alesd 43317
A N U N Ţ : Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL 99/29.10.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 Scris de Primaria Alesd 45154
A N U N Ţ : Proiect privind bugetul general al orasului Alesd pe 2016 Scris de Primaria Alesd 47924
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare, a caietului de sarcini al serviciului de salubrizare si a contractului de prestare a serviciului de salubrizare pe raza unitatii administrativ teritoriale Alesd Scris de Primaria Alesd 37887
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 Scris de Primaria Alesd 47484
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine publică și gospodărire a orasului Alesd Scris de Primaria Alesd 47465
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 111/2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015 Scris de Primaria Alesd 48575
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2015 Scris de Primaria Alesd 53274
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015 Scris de Primaria Alesd 53959
ANUNT Apa canal Scris de Primaria Alesd 55580
ANUNT Salubrizare Scris de Primaria Alesd 56250
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2014 Scris de Primaria Alesd 57073
ANUNT: Strategie de Dezvoltare 2014 Scris de Primaria Alesd 57116
A N U N Ţ Nr. 4896 din 06.05.2011 Scris de Primaria Alesd 54052
ANUNT PRETURI APA Scris de Primaria Alesd 57120
Anunt tarife salubritate Scris de Primaria Alesd 57232
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2013 Scris de Primaria Alesd 56160
A N U N Ţ : Proiect de hotărâre privind aprobarea i mpozitelor şi taxelor locale pe anul 201 4 Scris de Primaria Alesd 57754
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic General al oraşului Aleşd 2011 Scris de Primaria Alesd 51430
A N U N Ţ Noiembrie 2010 Scris de Primaria Alesd 46564
ANUNT TARIFE SALUBRITATE (2010) Scris de Primaria Alesd 46130
A N U N T Nr. 5928 din 17.05.2010 Scris de Primaria Alesd 44850
A N U N T Nr. 4954 din 26.04.2010 Scris de Primaria Alesd 44082
A N U N T Nr. 4974 din 28.04.2010 Scris de Primaria Alesd 47510
PROCES VERBAL DE AFIŞARE 17.11.2010 Scris de Primaria Alesd 47828
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login