Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

A N U N T Nr. 4954 din 26.04.2010

Primarul orasului Alesd, în temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, a initiat urmatorul proiect:

“Proiect de hotarâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011 ”.

Orice persoana interesata este invitata sa depuna în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarâre, la secretariatul Primariei, în termen de 10 zile de la publicarea documentatiei, respectiv pâna la data de 20 mai 2010.

Proiectul de hotarâre, însotit de referatul de specialitate, poate fi studiat si la avizierul Primariei orasului Alesd sau pe site-ul institutiei www.alesd-bihor.ro la sectiunea dezbateri publice.

 

Primarul orasului Alesd
Tipter Zeno

Primarul orasului Alesd, în temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, a initiat urmatorul proiect:

“Proiect de hotarâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011 ”.

Orice persoana interesata este invitata sa depuna în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarâre, la secretariatul Primariei, în termen de 10 zile de la publicarea documentatiei, respectiv pâna la data de 20 mai 2010.

Proiectul de hotarâre, însotit de referatul de specialitate, poate fi studiat si la avizierul Primariei orasului Alesd sau pe site-ul institutiei www.alesd-bihor.ro la sectiunea dezbateri publice.

 

Primarul orasului Alesd
Tipter Zeno

anexa1

 

anunt

 

referate-de-specialitate

 

| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login