Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

A N U N T Nr. 5928 din 17.05.2010

Primarul orasului Alesd, în temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, a initiat urmatorul proiect:

“Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al orasului Alesd si al localitatilor aferente Tinaud, Pestis si Padurea Neagra. ”.

Orice persoana interesata este invitata sa depuna în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarâre, la secretariatul Primariei, în termen de 10 zile de la publicarea documentatiei, respectiv pâna cel mai târziu la data de 28 mai 2010.

Proiectul de hotarâre, însotit de referatul de specialitate si expunerea de motive, poate fi studiat si la avizierul Primariei orasului Alesd sau pe site-ul institutiei www.alesd-bihor.ro la sectiunea dezbateri publice.

De zbaterea publica va avea loc la o data anuntata ulterior.

Primarul orasului Alesd, în temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, a initiat urmatorul proiect:

“Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al orasului Alesd si al localitatilor aferente Tinaud, Pestis si Padurea Neagra. ”.

Orice persoana interesata este invitata sa depuna în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarâre, la secretariatul Primariei, în termen de 10 zile de la publicarea documentatiei, respectiv pâna cel mai târziu la data de 28 mai 2010.

Proiectul de hotarâre, însotit de referatul de specialitate si expunerea de motive, poate fi studiat si la avizierul Primariei orasului Alesd sau pe site-ul institutiei www.alesd-bihor.ro la sectiunea dezbateri publice.

De zbaterea publica va avea loc la o data anuntata ulterior.

proiecte-de-hatarare-pug

expunere-de-motive-pug

raport-pug

| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login