Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

PROCES VERBAL DE AFIŞARE 17.11.2010

Încheiat azi 17.11.2010 cu ocazia afişării la sediul Primăriei oraşului Aleşd, precum şi pe site-ul Primăriei a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al oraşului Aleşd şi al localităţilor aferente Tinăud, Peştiş şi Pădurea Neagră.”.
            În conformitate cu art. 6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, prin care se prevede că în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune.                

Orice propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect se primesc în scris în perioada 19.11.2010 - 06.12.2010, la secretariatul Primăriei Aleşd.

| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login