Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

 • Localizare Alesd

  Orasul Alesd este asezat in partea de est a judetului Bihor, pe D.N. 1 (E 60) la 38 kmm este de Oradea si la 112 km vest de municipiul Cluj-Napoca. A devenit oras in 1968. De la aceasta data pana in 1988 orasul Alesd a avut in subordinea sa o comuna...

  Citeste..
 • Despre Alesd

  Se stie ca dacii din Bihor au folosit moneda proprie dacica inca din secolele III si II i.e.n , monede de tipul Dyrrhachium si Apollonia, si mai ales monede republicane. Descoperirile arheologice dovedesc pariciparea dacilor de pe intreg teritoriul actualului judet Bihor la istoria Daciei din vremea lui Burebista, a urmasilor sai si a lui Decebal.

  Citeste..
 • Atractii turistice in zona Alesd

  Atractii si monumente istorice in Alesd, obiective turistice si traditie in Alesd

  Citeste..

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planul Urbanistic General al oraşului Aleşd 2011

Consiliul local al oraşului Aleşd,
            Având în vedere Raportul de specialitate prin care se solicită Consiliului local un aviz de principiu pentru Planul Urbanistic General al oraşului Aleşd, precum şi  Expunerea de motive a primarului oraşului Aleşd;
            Ţinând seama de dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 351/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 13/N/1999 al MPLAT, pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99; Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificări şi completări; Ordinul nr. 3422/1995, pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor;
            Văzând avizul comisiei urbanism şi amenajarea teritoriului;
            În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, alin(5) lit. c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
            Art.1             Se aprobă Planul Urbanistic General al oraşului Aleşd, conform documentaţiei anexate.
            Art.2 Prezenta se comunică cu:
                                    -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor
                                    -Primarul oraşului Aleşd
                                    -Atrium Project

ALEGERI LOCALE 2020
STARE DE URGENTA ROMANIA
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48