Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

ANUNT – SELECTIE MEMBRI CONSILIU DE ADMINISTRATIE SALUBRI

Plan de selecție membri CA SALUBRI SA.pdf

SCRISOARE DE ASTEPTARI MEMBRI CONSILIU DE ADMINISTRATIE SALUBRI.pdf

ORASUL ALESD – CONSILIUL LOCAL AL ORSULUI ALESD anunță demararea procedurii de recrutare pentru cele 5 poziții de Membru în Consiliului de Administrație al SC Salubri SA

 ORASUL ALESD – CONSILIUL LOCAL AL ORSULUI ALESD caută candidați care să aibă capacitatea de a pune în practică principiile guvernanței corporative a întreprinderilor publice, în conformitate cu OUG 109/2011, actualizată 2016, cu scopul atingerii obiectivelor societății:

  • Eficientizarea utilizării bugetului societății;
  • Identificareaoportunităților de dezvoltare a societății;
  • Creșterea nivelului serviciilor în folosul comunității locale.

 Principalele atribuții și responsabilități ale membrilor Consiliului de Administrație sunt:

·         Implementarea sistemului de conducere specific întreprinderilor publice, care impune la o bună guvernare, performanța economică și competitivitatea acestora;

·         Elaborarea planului de administrare, respectiv strategia de administrare;

·         Îndeplinirea atribuțiilor de bază prevăzut în art.9 din OUG nr.109/2011,actualizată 2016,  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

·         Cetățenie română;

·         Cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

·         Experiență relevantă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile;

·         Nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

·         Nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăşurare procedură penală împotriva sa şi nu are cazier judiciar și nici cazier fiscal;

·         Sunt membrii în maxim 3 Consilii de Administrație;

·         Diplomă de studii universitare de lungă durată (în domeniul juridic/economic/tehnic/management);

·         Cel puțin cinci ani experiență în domeniul economic, financiar, audit financiar, contabilitate sau juridic – constituie avantaj.

 

Candidații căutați vor avea următoarele competențe:

Criterii de selecție:

·         Muncă în echipă

·         Gândire strategică

·         Orientare pe rezultate

·         Managementul riscului

 

·         Îndeplinirea tuturor cerinţelor exprimate mai sus şi cele menţionate în OUG 109/2011, actualizată 2016

·         Competenţele dovedite prin rezultatele atinse în activitatea anterioară

 

 

În urma interviului de selecție vor fi selectați 5 candidați care vor fi prezentați reprezentanților S.C. SalubriS.A.

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

1.        Cerere de înscriere, care va exprima motivația candidatului de a face parte din Consiliul de Administrație al S.C. Salubri S.A.  

2.        Curriculum Vitae în format European (în care se va preciza expres denumirea consiliilor de administrație din care face parte).

3.        Copii ale diplomelor de studii și, după caz, ale altor specializări relevante.

4.        Copie act de identitate.

5.        Copie documente doveditoare privind activitatea desfășurată anterior.

6.        Cazier fiscal și judiciar.

7.        Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ori că a suferit o condamnare definitivă pentru o infracțiune legată de conduita profesională.

8.        Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor cuprinse în CV.

9.        Declarație pe propria răspundere că nu face parte din mai mult de 3 consilii de administrație

10.     Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare şi selecţie.

Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 06.05.2022, orele 15:00, ora României. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. SalubriS.A.. Candidaturile vor fi depuse personal sau trimise prin poștă la adresa Primaria Orasului Alesd, str.Bobalna, nr.3, jud.Bihor. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.. si www.alesd-bihor.ro  Candidaturile vor fi depuse în limba română.

 Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, care se vadesfăşura la sediul Primriei orasului Alesd  și vor fi anunțați telefonic cu privire la data și ora de desfășurare a acestuia.

 

 

ALEGERI LOCALE 2020
STARE DE URGENTA ROMANIA
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login