Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Cantina sociala

Scopul serviciului social

   Scopul serviciului social "Cantina socială" reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Cantina socială oferă beneficiarilor prin activitatea bugetară furnizarea de servicii sociale gratuite sau contra cost în conformitate cu Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social:

    

 Pot  beneficia de serviciile cantinei de ajutor social următoarele categorii de persoane:

-       Copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului  net lunar pentru o persoană singură, luată în calcul la stabilirea ajutorului social;

  -   Tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu  o durată mai mare de 5 ani, care se afla în  situaţia prevăzută la aliniatul anterior

  -   Persoanele care beneficiază de ajutor social de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi a căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social

  -     Pensionari

  -    Persoanele care au împlinit  vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

  -     Pensionari care nu au capacitatea de a-şi prepara singur mâncarea

  -     Invalizii şi bolnavii cronici;

  -     Orice persoană care,  temporar,  nu realizează venituri

- Numărul persoanelor asistate care vor beneficia de aceste servicii, se va stabili de către Consiliul local în funcţie de sumele alocate pentru această destinaţie. 

 

      - Acte necesare :

 - cerere de solicitare a dreptului la masa (scrisa de mână)

 - copie după buletinul solicitantului

 - adeverinţă de la şcoală pentru copii de vârsta şcolară

 - cupon pensie

 - cupon şomaj

 - copie certificat de căsătorie, deces, sentinţă de divorţ (după caz)

 - adeverinţă de la Administraţia Financiară privind veniturile realizate 

 - adeverinţă de teren agricol eliberată de Primărie

 - declaraţie notarială soţ-soţie că nu realizează venituri.

 - adeverinţă medicală de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap

 - adeverinţă ajutor social

 - adeverinţă medical medicul de familie

 - anchetă socială

 - Dosarele se depun la Cantina socială şi vor fi vizate de şeful SPAS, aprobate de către primar.

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login