Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Centru de zi pentru persoane varstnice (7)

Centrul de zi pentru persoane varstnice ofera servicii sociale persoanelor vârstnice  pe o perioadă nedeterminată.

Sediul Centrului de zi Pentru Persoane Vârstnice este în Aleşd, str.Ciocârliei. nr.4 în imobilul fostului internat al Liceului Industrial Aleşd

În prezent sunt înscrise peste 400 de persoane (numai pensionari), frecvenţa zilnică la centru fiind de 20 -60 de persoane.

          In cadrul centrului îşi desfaşoară activitatea un asistent social, un fizio- kinetoterapeut, un balneo-fizioterapeut, un kinetoterapeut, un responsabil centru-psiholog si o femeie de serviciu.

 Serviciile sociale prestate prin intermediul centrului constă în:

 Asigurarea pe timpul zilei a urmatoarelor servicii specifice pentru persoanele vârstnice :

*    Fiziotereapie

*    kinetoterapie ;

*    balneoterapie - gimnastică medicală în piscină cu apă termală

*    hidromasaj - jacuzii

*    consiliere

*    consiliere individuală si de grup ;

*    meloterapie, ergoterapie şi terapie ocupaţională;

*    dezvoltarea abilităţilor necesare unei relaţionării eficiente în societate ;

*    activităţi recreative şi de socializare, activităţi de club; (şah, remi, table, tenis de masă, cărţi, etc.)

*    activităţi de întreţinere fizică

*    Programe organizate cu diferite ocazii 8 martie, zilele de naştere, paşte, crăciunul etc;

*    Excursii;

Actele necesare pentru admiterea în Centru

          Dosarul va cuprinde:

→ cerere de admitere în Centru, completatăde solicitant sau de familia acestuia şi aprobată de conducătorul centrului;

→ copii după buletinul/ cartea de identitate ale solicitantului;

→ certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (daca este cazul);

→ recomandare medicala din care rezulta diagnosticul după caz şi tipul de servicii indicate;

→ ultimul talon de pensie (daca e cazul);

→ dosar cu şină

Dosarul se depune la sediul Serviciul Str.Ciocârliei nr.4

După aprobarea dosarului se face evaluarea iniţială de către asistentul social şi se întocmeşte planul individualizat de asistare

- se întocmeşte un contract de furnizare servicii sociale care va fi semnat de către beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia şi primar sau şeful serviciului SPAS Aleşd

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login