Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Centr multifunctional Obor

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul de zi pentru copii", este un serviciu social pentru protecţia copilului iar misiune Centrului este de a creşte participarea şcolară şi de a îmbunătăţii performanţele şcolare ale copiilor aflaţi în risc social, în risc de separare, copii foarte săraci lipsiţi de ocrotirea de bază (haine, mâncare, rechizite de şcoală), copii a căror condiţii de locuit sunt improprii – case insalubre, fără curent electric, cu mobilier impropriu, din familii cu părinţi cu nivel scăzut de educaţie, părinţi analfabeţi, fără locuri de muncă, părinţi care nu ştiu şi nu reuşesc fără asistenţă să acceseze o serie de instituţii şi facilităţi, ca de exemplu - deîncadrare in grad de handicap; părinţi care au abilităţi parentale slab dezvoltate, stări conflictuale intrafamiliale, etc

Prin urmare, Centrul de zi pentru copii, vine în întâmpinarea tuturor acestor nevoi oferind sprijin pedagogic în efectuarea temelor pentru un numar de 24 de copii din comunitate.

  

 Beneficiarii serviciilor sociale

            1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de zi pentru copii." sunt:

            a) - copiii şcolari în clasele I-IV cu risc de abandon şcolar datorat frecvenţei şcolare reduse;

              -  copiii şcolari în clasele I-IV cu performanţe şcolare scăzute

              -  copiii care provin din familii cu probleme sociale grave (familii cu relaţii tensionate, părinţi dependenţi de alcool, etc),

              -  copiii  a căror părinţi au o situaţie materială slabă

Capacitate  - maximum 24 de copii

            b) părinţii copiilor care beneficiază de serviciile Centrului de Zi

2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

    a) acte necesare; copie după certificatul de naştere al copilului, copie după cartea de identitate a unuia dintre părinţi, adeverinţă medicală de la medicul de familie pentru copilul care urmează să fie înscris în centru

 b) admiterea în centru se face pe baza încheierii unui contract de furnizare servicii sociale între parinte şi furnizor,Primăria oraşului Aleşd. Sunt eligibili  acei copii care îndeplinesc criterile de selecţie în centru.Decizia de admitere/respingere,a copilului în centru  îi revine coordonatorului centrului.

(3) Condiţii de încetare a serviciilor a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

b) acordul părţilor privind încetarea contractului;

c) scopul contractului a fost atins;

d) forţă majoră, dacă este invocată.

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login