Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Ajutor pentru încălzirea locuințelor

Cerere ajutor incalzie.pdf

Cerere Modificare - Incalzire.pdf

lista bunuri.doc

Modalitate de acordare.doc

Pliant.pdf

Documente necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energiepentru sezonul rece 2021 - 2022

 

-          Cerere pentru ajutorul de incălzire ( SE PRIMESTE DE LA SERVICIUL SOCIAL la depunerea actelor)

-          Copii dupa actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (CI; BI;  CN și CC)

-          Copie certificat deces soţ/soţie   -  unde este cazul

-          Copie sentinta de divort  - unde este cazul

-          Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, de vacanţă şi de creşă, norma de hrană)

-          Cupoane de pensii (indiferent de  tipul pensiei) primite in luna OCTOMBRIE, NOIEMBRIE

-          Cupoane de somaj

-          Cupoane cu indemnizatii persoana cu handicap.

-          Adeverinta de la scoala pentru elevi, studenti

-          Extras de cont  sau cupoane pentru persoanele aflate in concediu pentru ingrijirea copilului până la 2 sau 3 ani/ stimulent de insertie

-          Adeverinte cu venit impozabil (de la FINANTE) pentru toate persoanele majore.

-          Adeverinta venit agricol si teren detinut

-          Adeverinta bunuri impozabile ( impozite si taxe)

-          Pentru cei care nu sunt angajaţi ,declaraţie la Notardin care să rezulte că nu sunt angajaţi şi că nu realizează nici un fel de venituri.

-          Pentru solicitanții de ajutor de încălzire și/sau supliment pentru energie electrică se solicită o fotocopie a ultimei facturi emise de furnizori;

-          Pentru a dovedi vechimea mai mare de 10 ani a maşinii / motocicletei solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuiţei vor anexa la Cerere, în fotocopie, talonul sau cartea de identitate a acestora.

-          Pentru solicitanţii care au flotant pe raza Orasului Alesd este necesară prezentarea unei negaţii de la primăria de domiciliu că nu au solicitat ajutor de încălzire a locuinţei/supliment pentru energie, şi Adeverinţa din Registrul Agricol, eliberate de aceeaşi institutie.

-          Pentru dovedirea calitatii de proprietar sau chirias, solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei va anexa cererii o xerocopie dupa unul din urmatoarele documente dupa caz:

-          contractul de vanzare-cumparare a locuintei,

-           contractul de donatie a unui imobil,

-           contractul de vanzare-cumparare sau de donatie a unui imobil tip locuinta cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager, situatie in care cumparatorului ii va fi necesara pe langa acest contract si declaratia vanzatorului, din care sa rezulte  ca este deacord cu schimbarea domiciliului acestuia la adresa respectiva;

-           contractul de schimb de locuinte;

-           contractul de partaj voluntar;

-           contractul de intretinere sau contractul de renta viagera;

-           contractul de inchiriere(locatiune) care are ca obiect un imobil tip locuinta, din fondul locativ de stat;

-          contractul de comodat a unui imobil cu destinatia de locuinta;

-          certificatul de mostenitor;

-           hotararile judecatoresti,ramase definitive si irevocabile privind constantarea dreptului de proprietate,retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinta;

-           extrasul,certificatul sau copia cartii funciare;

-          autorizatia de constructie ori contractul de construire,a unui imobil tip locuinta, insotit de proces verbal de predare-primire a locuintei sau de receptia preliminara.

-          In cazul in care solicitantul ajutorului pentru incalzirea locuintei este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chirias, acesta va prezenta imputernicirea legala (notariala) din partea proprietarului sau a titularului contractului de inchiriere, dovedind totodata ca are domiciliul sau resedinta la adresa pentru care solicita ajutorul de incalzire.

 

LIMITELE DE VENITURI, PROCENTUL DE COMPENSARE PENTRU ENERGIA TERMICĂ ȘI CUANTUMUL LUNAR AL AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI COMBUSTIBILI SOLIZI ȘI/SAU PETROLIERI PENTRU SEZONUL RECE 2021 - 2022

Limite de venituri
(lei)

Procent compensare energie termică

Cuantum ajutor

gaze naturale (lei)

 

Valoarea de referință 250 lei/lună

Cuantum ajutor energie electrică
(lei)

 

Valoarea de referință 500 lei/lună

Cuantum ajutor combustibili

solizi sau petrolieri (lei)

 

Valoarea de referință 320 lei/lună

Până la 200 lei (100%)

100%

250

500

320

200,1 – 320 (90%)

90%

225

450

288

320,1 – 440 (80%)

80%

200

400

256

440,1 – 560 (70%)

70%

175

350

224

560,1 – 680 (60%)

60%

150

300

192

680,1 – 920 (50%)

50%

125

250

160

920,1 – 1.040 (40%)

40%

100

200

128

1.040,1 – 1.160 (30%)

30%

75

150

96

1.160,1 – 1.280 (20%)

20%

50

100

64

1.280,1 – 1.386 (10%) – pe membru de familie

10%

25

50

32

1.280,1 – 2.053 (10%) – persoana singură

10%

25

50

32

Supliment pentru energie

10

10

30 (70 lei*)

20

        *În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

 

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie

 

BUNURI IMOBILE

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc  1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală

 

BUNURI MOBILE

1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 

DEPOZITE BANCARE

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii.

 

TERENURI / ANIMALE ŞI / SAU PĂSĂRI

1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login