Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Alocatia pentru sustinerea familiei(ASF)

ACTE NECESARE PENTRU

ALOCAŢIA PENTRU SPRIJIN FAMILIAL

 

          Beneficiază de alocaţia pentru sustinerea familiei conform Legii 277/2010, familiile formate din soţ, soţie şi copiii de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acestora, şi dacă familia realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 RON.

         

Acte necesare:

-         dosar cu şină

-         cerere tip ( 9 file)

-         copii xerox de pe actelede identitate (buletinele părinţilor, certificatele de nastere al copiilor)

-         copie xerox de pe livretul de familie, ( completat la zi cu toţi membrii familiei) ( la Stare Civila)

-         dovezi pentru toate veniturile pe care membrii familiei le realizează, in luna anterioara depunerii cererii

                     - adeverinţă de venit net din salarii,

                     - cupon pentru alocaţiile copiilor,

                     - adeverinţă de venit din alte surse( de la ANAF),

                     - cupon de pensie, indemnizaţie de şomaj, etc.

-         copie xerox de pe sentinţa de divorţ ( după caz)

-         adeverinţă de şcolarizare ( copii intre 6 -18 ani)

-         la familiille unde sotii sunt despartiti (si nu divortati) este obligatorie prezentarea Hotararii judecatoresti de incredintare a minorilor unuia din parinti

-         adeverinţă de beneficiar ajutor social ( unde este cazul)

-         declaraţie NOTARIALĂ  - pentru cei care nu au nici un venit şi nu sunt angajaţi

-         adeverinta de la Biroul impozite si taxe locale pentru detinatorii de autoturisme + copie carte de identitate/ talon masina pentru a dovedi vechimea autoturismului

-         adeverinţă de venit agricol,

 

Cerere ASF VMG.pdf

 

ALEGERI LOCALE 2020
STARE DE URGENTA ROMANIA
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login