Alocatii de stat

Scris de Primaria Alesd

PT. ALOCAŢIE DE STAT

(în cazul în care nu se beneficiază de indemnizaţie creştere copil 2 ani)

 

-         cerere tip pentru alocatie de stat 

-         acte de identitate  părinţi ( copie si original)

-         certificat casatorie (copie si original)

-         certificat de naştere copil (copie  si original)

-         dosar plic

-         cont IBAN  (optional)

 Pentru cei care au avut suspendat  dreptul la alocatie in Romania/ copii nascuti in afara Romaniei mai trebuie:

 -         acte de rezidenta (pentru cei care au fost plecati din Romania)-  copii sii original

-         adeverinta emisa de autoritatile statului de rezidenta din care sa rezulte perioada pentru care s-a  beneficiat de alocatie / sau adeverinta din care sa rezulte ca nu are dreptul la alocatie in statul de rezidenta.

Cerere ASC cu DECLARATIE.pdf