Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Stimulent educational (tichete de gradinita)

OPIS TICHETE SOCIALE

-Cerere (de la Serviciul Social)

-Acte identitate (buletine,certificate naștere copii, certificat căsătorie)

-Adeverințe care dovedesc veniturile (adeverință salar, cupon șomaj , cupon pensie, cupon indemnizații creștere copil, etc)

-Declarație la NOTAR pentru cei care nu sunt angajați

-Adeverințe de venit de la FINANȚE (pentru ambii părinți)

-Adeverință Registru agricol

- Adeverinta de la  Impozite si Taxe

 -Adeverință de la Unitatea de învățământ (GRĂDINIȚĂ) privind înscrierea și  frecvența

-Dosar cu șină

ANEXA 1 cerere.doc

 

CRITERII DE ACORDARE TICHETE SOCIALE

LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015

privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 2 noiembrie 2015

Data intrarii in vigoare : 31 ianuarie 2016  

──────────

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ART. 1

    (1) În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale.

    (2) Stimulentul educaţional se acordă în cadrul unui program de interes naţional, potrivit prevederilor <LLNK 12011   292 10 201   0 65>art. 9 alin. (2) şi (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.

    (3) Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie.

    ART. 2

    Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

    a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform <LLNK 12011     1 10 201   0 36>Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare;

    b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de <LLNK 12001   416 10 201   0 18>Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3

    (1) Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform <LLNK 12004   272 11 201   0 31>art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Pentru eficientizarea măsurii de stimulare a accesului în învăţământul preşcolar al copiilor provenind din familii defavorizate, stimulentele educaţionale se acordă sub forma tichetelor sociale.

    (3) Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi şi destinate exclusiv acordării stimulentului educaţional în conformitate cu prevederile prezentei legi.

    (4) Tichetele sociale se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţi emitente. Procedura de emitere şi modelul tichetelor sociale se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

    (5) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.

    (6) Unităţile care emit tichete sociale sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă.

 

    ART. 4

    (1) Procedura de acordare a tichetelor sociale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâri ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login