Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

VMG

BENEFICII SOCIALE

VENIT MINIM GARANTAT

Conform Legii 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare

CADRUL LEGAL

 LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001, publicate în Monitorul Oficial nr. 401 din 20 iulie 2001,cu modificările şi completările aduse de:

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 30 ianuarie 2002;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002;

HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002**);

LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 20 februarie 2003;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003;

HOTĂRÂREA nr. 1.431 din 4 decembrie 2003**);

 HOTĂRÂREA nr. 1.508 din 18 decembrie 2003;

ORDONANŢA nr. 55 din 29 iulie 2004;

LEGEA nr. 404 din 11 octombrie 2004;

HOTĂRÂREA nr. 2.302 din 14 decembrie 2004**);

HOTĂRÂREA nr. 776 din 14 iulie 2005;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005;

HOTĂRÂREA nr. 1.666 din 14 decembrie 2005;

HOTĂRÂREA nr. 1.700 din 21 decembrie 2005**);

HOTĂRÂREA nr. 1.770 din 22 decembrie 2005;

LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006;

RECTIFICAREA nr. 57 din 30 august 2006;

LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006;

HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 ianuarie 2007**);

HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007;

HOTĂRÂREA nr. 11 din 9 ianuarie 2008**);

LEGEA nr. 51 din 19 martie 2008;

HOTĂRÂREA nr. 1.664 din 10 decembrie 2008;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009;

LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 6 decembrie 2011;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011;

LEGEA nr. 166 din 9 octombrie 2012;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 15 mai 2013;

LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 iunie 2015;

LEGEA nr. 342 din 22 decembrie 2015;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018;

LEGEA nr. 192 din 19 iulie 2018;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018.

 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL

 - Cerere si declarație pe propria răspundere completată de reprezentantul familiei sau de persoana singură (cerere SPAS);
- Actul de identitate în termen de valabilitate, original + fotocopie (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
- Certificatele de naștere pentru toți membrii familiei, original + fotocopie;
- Certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, original + fotocopie, atunci când este cazul;
- Cupon alocație de stat pt. copii, original + fotocopie, extras de cont, cupon indemnizație de handicap în original + fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;
- Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum si forma de învăţământ (zi/ff/idd, etc.);
- Adeverință de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
- Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă), atunci când este cazul
- Certificat de atestare fiscală de la Primăria oraşului Aleşd;
- Dovada spațiului locativ (contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, etc.), în fotocopie;
- Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii, original + fotocopie;
- Adeverință medicală (medic de familie) pentru toți membrii familiei;
- Certificat medical de constatare a capacității de muncă (comisie - Casa Județeană de Pensii), original;
- Adeverința de la AJOFM (șomaj) - pt. persoanele apte de muncă;
- Certificat de încadrare într-un grad de handicap, original + fotocopie, după caz;
- Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore, original + fotocopie;
- Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească privind măsura de plasament a copilului; decizia DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărârea judecătorească privind instituirea tutelei, original + fotocopie;
- Angajament de plată (formular SPAS);
- Dosar cu şină.

Cerere ASF VMG.pdf

 

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login