Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

ANUNT - LANSARE PROIECT Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd, jude-țul Bihor", Cod SMIS 2014+ 143132

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 – 2020
Noiembrie 2021
Comunicat de presă începere proiect

„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd, jude-țul Bihor", Cod SMIS 2014+ 143132
COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" din orașul Aleșd, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 08.11.2021 proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd, județul Bihor", Cod SMIS 2014+ 143132, în baza contractului de finanțare nr. 688/08.11.2021, încheiat între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EU-ROPENE (MIPE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional In-frastructură Mare și COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN".
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor rege-nerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.
Obiectivele generale ale proiectului:
- Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID19 si al consecințelor sale sociale.
- Limitarea răspândirii virusului, precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației României, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/ dispozitivelor de protecție si asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a Unităților de Învățământ de stat in ve-derea obținerii următorului rezultat:
- Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propa-gare a infecției cu SARS-COV-2 in sistemul public de educație preuniversitară.
- Prin dotarea cu echipamentele/dispozitivele de protecție necesare pentru evitarea tran-smiterii virusului si asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, se impune dotarea corespunzătoare a Unităților de Învățământ, in mod direct, pentru prevenirea
infectării cu COVID-19. Astfel, se va îmbunătății capacitatea de prevenire a îmbolnă-virii elevilor si personalului didactic.
- Protejarea sănătății populației prin limitarea răspândirii virusului/infecției SARS-COV-2 la nivelul Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman” Aleșd, ca urmare a asigurării condiți-ilor igienico-sanitare minime necesare, in acest context – condiții obținute prin imple-mentarea prezentului proiect.
Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):
1. Achiziția de bunuri produse si materiale destinate protejării copiilor si cadrelor didactice/per-sonalului din cadrul Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" Aleșd, constând in echipamente de protecție, aparatura specifică de detectare/măsurare a temperaturii umane, dozatoare, dispen-sere automate cu senzor, uscătoare de mâini, dezinfectanți (săpun lichid, gel dezinfectant de mâini si igienizant de suprafețe), covorașe dezinfectante, coșuri de gunoi, etc.
2. Protejarea copiilor si cadrelor didactice/personalului din cadrul Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" Aleșd prin limitarea contactului cu suprafețele din jur in vederea diminuării răspândirii potențiale a virusului/infecției SARS-COV-2.
3. Continuarea desfășurării activității in contextul epidemiologic al virusului/infecției SARS-COV-2.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 967.687,91 lei, din care:
- Valoarea totală eligibilă ( Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU) - 963.127,91 lei
- Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA - 4.560,00 lei
Proiectul se implementează de către beneficiarul Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" din ora-șul Aleșd reprezentat legal de către doamna director Monica Mariana MOISIN.
Perioada de implementare a proiectului este de 27 de luni.
Date de Contact:
COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN",
CIF: 4411297, cu sediul în Oraș Aleșd,
Str. Ciocârliei nr. 4, județul Bihor, România,
Tel: 0745847518, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..


Daca documentul nu se vede , descarca acest document DESCARCA AICI

ALEGERI LOCALE 2020
STARE DE URGENTA ROMANIA
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login