Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

Protecția datelor cu caracter personal


Daca documentul nu se vede , descarca acest document DESCARCA AICI

INFORMARE

PRIVIND REGULAMENTUL GENERAL DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE

 

Stimaţi cetăţeni,

Începând  cu 25 mai 2018 s-a aplicat Regulamentul European nr.679/2016 privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal , respectiv a datelor aparţinând persoanelor fizice. Orice instituţie este obligată să ţină cont şi să aplice noile cerinţe ale regulamentului, dacă utilizează date cu caracter personal ale persoanelor fizice aflate în Uniunea Europeană.

Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteţi sau pe care le colectăm sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei.

Vom depune toate eforturile pentru a păstra în siguranţă datele cu caracter personal oferite şi le vom folosi doar în scopurile permise de lege şi de cetăţeni.

Date cu caracter personal– reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator de date cu caracter personal:- ORAŞUL ALEŞD, cu sediul in Aleşd, Bobâlna nr.3, jud.Bihor, cod poştal 415100.

Persoana vizată: -persoană fizică ale cărei date personale sunt obiectul prelucrării datelor personale.

Prelucrarea datelor personale  şi anume:  

- date de identificare (nume, prenume, domiciliu, CNP, serie, nr. act de identitate),

- date de contact: adresă de e-mail, telefon

sunt necesare pentru încheiere contracte, înregistrare în evidenţele fiscale, înregistrare în registrul agricol, înregistrare şi eliberare acte de stare civilă, eliberare adeverinţe, eliberare eliberare autorizaţii de funcţionare, de construire, eliberare certificate fiscale, SPCLEP.    

 

Drepturile persoanelor vizate:

-dreptul de a fi informat

-dreptul de acces la date

-dreptul de intervenţie asupra datelor: rectificare, actualizare, ştergere a datelor prelucrate   

-dreptul de opoziţie

-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

-dreptul de a se adresa justiţiei

Vă informăm că datele personale vor fi prelucrate de către Oraşul Aleşd cu respectarea drepturilor persoanelor vizate şi prin aplicarea unor măsuri (limitarea accesului la date, stocarea pe medii securizate). 

Cu stimă,

ORAŞUL ALEŞD

ALEGERI LOCALE 2024
ALEGERI LOCALE 2020
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login