Bobâlna, nr.3. 415100, Alesd - Bihor            +40 259-342.539             +40 259-342.589             primaria.alesdcjbihor.ro                       Orar: Luni-Vineri: 07:30-15:30 S-D:închis

ANUNT - Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în Oraşul Aleşd, judeţul Bihor

Iunie 2021

UAT Aleşd, în calitate de beneficiar al proiectului „Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în Oraşul Aleşd, judeţul Bihor", COD SMIS 144087, conform contract de finanțare 69/233Tdin 02.06.2021, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.


Autoritatea de management pentru P.O.C. 2014-2020 este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate fiind Autoritatea pentru Digitalizarea României.

 

Proiectul își propune ca obiectiv general, desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţionat, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice creeate de coronavirusul SARS-COV-2, pentru a evita o creştere rapidă a infecţiei cu coronavirus, dar şi pentru a creea condiţiile necesare desfăşirării activităţilor didactice.


Obiectivele specifice ale proiectului

Achiziţionarea de echipamente de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice.

 

Rezultate așteptate:

Dotarea Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de stat, de pe raza unităţii administrativ teritoriale Oraşul Aleşd cu echipamente de tipul tabletelor şcolare şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice creeate de coronavirusul SARS-COV-2, după cum urmează:

Tabletă + abonament lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni: 2038 buc

Laptop: 160 buc

Cameră web videoconferinţă: 90 buc;

Proiector: 52 buc;

Ecran proiecţie – cu suport perete: 52 buc;

Tablă interactivă cu diagonala de minimum 98": 12 buc;

Router wireless: 16 buc;

 

Valoarea totalăa proiectului este de 3,455,177.73 lei cu TVA, din care valoare eligibilă nerambursabilă de 3,447,977.73 lei, iar valoarea neeligibilă: 7,140.00 lei


Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni (02.06.2021 - 31.03.2022)

Prin acest proiect avem în vedere dotarea în 9 luni de zile a Colegiului Tehnic "Alexandru Roman", Liceului Teoretic „Constantin Şerban", Şcoala Primară nr. 1 Aleşd, Şcoala Primară nr. 2 Peştiş şi Şcoala Primară nr. 3 Pădurea Neagră cu echipamente de tipul tabletelor şcolare şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării procesului educaţional precum: laptopuri, camere web videoconferință, proiectoare, ecrane de proiecție, table interactive si routere wireless.

Dorim ca prin acest proiect să oferim sprijin elevilor și  cadrelor didactice din unitățile de învățământ de pe raza Oraşului Aleşd. Astfel, contribuim la digitalizarea actului educațional precum și susținerea în condiții optime a procesului de învățământ în perioada de pandemie.In data de 02.06.2021, s-a semnat contractul de finanțare din fonduri europene acordat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate pentru proiectul „Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în Oraşul Aleşd, judeţul Bihor"cod SMIS: 144087 

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

„Competitivi împreună"

Date de contact:

ORAŞUL ALEŞD

Adresa: Str. Bobâlna, nr. 3, Oraş Aleşd, jud. Bihor,

Manager de proiect: Pantea Bogdan

Telefon: 0259.342.539, Fax.: 0259.342.589,

Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Website: www.alesd-bihor.ro

Conținutul acestui  material nu  reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

ALEGERI LOCALE 2020
STARE DE URGENTA ROMANIA
PROIECT ROHU 179
PROIECT ROHU 48
| Stiri | Programul cu publicul | Contact |
RizVN Login